Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterDiagnostyka molekularna

Czesne 4 000 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

biol.umk.pl 

Przegląd

Diagnostyka molekularna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. W dobie wprowadzania metod molekularnych do szeroko rozumianej analizy diagnostycznej, zdobycie nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności i doświadczenia w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i instrumentalnych, a także technik biologii molekularnej, jest koniecznością dla osób o ściśle zdefiniowanych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone