Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterPrawo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska, Toruń
Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Polska, ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
Czesne 2 400 zł za semestr
Wpisowe 85 zł jeden raz
Więcej informacji

law.umk.pl 

Przegląd

Konkurencja na polskim rynku pracy staje się z roku na rok trudniejsza. Dlatego celem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji jest danie absolwentowi takiego poziomu kultury prawniczej i takiego zasobu pojęć podstawowych z różnych dyscyplin prawa, żeby mógł on swobodnie posługiwać się normami prawnymi jako narzędziem regulacji stosunków społecznych, niezależnie od zmiany i tempa zmiany konkretnych przepisów. Żeby osiągnąć ten cel konieczne jest oparcie studiów na solidnych podstawach dyscyplin teoretyczno-prawnych i rozbudowanie trzonu studiów o takie fundamentalne działy prawa, jak: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne, a także o liczne szczegółowe dyscypliny prawa, jak: prawo handlowe, bankowe, wekslowe i czekowe, kryminologia, wiktymologia, kryminalistyka, publiczne i prywatne prawo międzynarodowe, prawo morskie, prawo pracy czy prawo ubezpieczeniowe.

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone

Zaaplikuj teraz! Rok akademicki 2020/21
Okres przyjmowania zgłoszeń minął
Rozpoczęcie studiów
13 paź 2020

Terminy mają zastosowanie dla obywateli: Stany Zjednoczone