Skip to content High contrast mode

Daty drugiej tury (na kierunki na których zostaną wolne miejsca po pierwszej turze)

Dates of 2nd round of admission (for programmes where there are still vacant places after I round)


24 SIERPNIA 2020 – 4 WRZEŚNIA 2020
24 AUGUST 2020 – 4 SEPTEMBER 2020


Ogłoszenie wyników – 9 WRZEŚNIA 2020
List of accepted candidates – 9 SEPTEMBER 2020

18 Jun 2020