KOMUNIKATY URZĘDU DS. CUDZOZIEMCÓW - OFFICE FOR FOREIGNERS NEWS

Photo illustrating the news item

In connection with the current epidemiological situation, amendments to the law came into force providing for, inter alia, special solutions for foreigners in Poland. The current regulations allow people who want to pursue their current purpose of stay or cannot leave Poland due to the spread of SARS-CoV-2 virus to stay legally in the country.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


MORE INFO udsc.gov.pl/en/

WIĘCEJ INFORMACJI udsc.gov.pl/

1 May 2020