LIMITS OF PLACES - LIMITY MIEJSC

Photo illustrating the news item

Each programme has different number of available places. Please look up how much places are there on yoour chosen programme of studies. Starts from page 7.

Każdy kierunek ma limit miejsc. Sprawdź ile miejsc jest na kierunku, który Cię interesuje. Limity zaczynają się od strony 7.


Click the link to see numbers of places for each programme / Kliknij w link aby zobaczyć limity miejsc na poszczególne kierunki oraz zasady przeliczania ocen:

www.umk.pl/kandydaci/cudzoziemcy/kandydat/ZR.54.2020_-_zal._1-15.pdf

6 May 2020