ADMISSION IS OPEN - POSTĘPOWANIE WS. PRZYJĘCIA NA STUDIA ROZPOCZĘTE

Photo illustrating the news item

Information on Admission in Polish and English below:
Informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji poniżej:


ENGLISH:

Admission starts MAY 14. Please create an account, remember the password, choose studies you are interested in, apply, provide ALL necessary information and data, UPLOAD ALL REQUIRED DOCUMENTS (otherwise the Faculty will not proceed your application) and send the application. Please read all information on your email inbox.
DEADLINE: 11 JULY! ANNOUNCING THE RESULTS: 14 AUGUST ON NCU website.

Tuition fees will be provided after Rector’s Regulation on tuition fees for 2019/2020 academic year.

POLISH:

Postępowanie ws. przyjęcia na studia rozpoczyna się 14 MAJA. Proszę utworzyć konto, zapamiętać hasło, wybrać kierunek, zaaplikować, podać WSZYSTKIE WYMAGANE DANE, PRZESŁAĆ SKANY WSZYSTKICH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW (bez kompletu dokumentów wydział nie rozpatruje zgłoszenia) oraz przesłać aplikację. Proszę czytać wszystkie wiadomości na skrzynce pocztowej.

KONIEC NABORU: 11 lipca! OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI 14 SIERPNIA na stronie internetowej UMK.

Stawki czesnego będą podane po wyjściu zarządzenia dotyczącego opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020.

14 May 2019