INFORMACJA CZESNE - TUITION INFO

Photo illustrating the news item

PRZY KIERUNKACH POJAWIŁY SIĘ AKTUALNE STAWKI CZESNEGO NA NOWY ROK AKADEMICKI 2019/2020.
h3. NEW TUITION FEES FOR ACADEMIC YEAR 2019/2020 APPEARED BY THE PROGRAMMES IN DREAM APPLY SYSTEM.


Stawki czesnego dotyczą osób aplikujących na studia w roku akademickim 2019/2020.

Tuition fees apply to people applying for studies in academic year 2019/2020.

24 Jun 2019