Exams in full effect - Sesja w Toku

Photo illustrating the news item

Our brave students started exams. We wish them good luck! :) / Nasi dzielni studenci zaczęli sesję egzaminacyjną. Życzymy im powodzenia! :)


fot. Andrzej Romański

7 Feb 2019