Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterDiagnostyka molekularna

Tuition fee PLN4,000 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

biol.umk.pl 

Overview

Diagnostyka molekularna jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. W dobie wprowadzania metod molekularnych do szeroko rozumianej analizy diagnostycznej, zdobycie nie tylko wiedzy, lecz także umiejętności i doświadczenia w zakresie metod biochemicznych, analitycznych, bioinformatycznych i instrumentalnych, a także technik biologii molekularnej, jest koniecznością dla osób o ściśle zdefiniowanych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States