Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

LicencjatBiologia sądowa

Tuition fee PLN4,500 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

biol.umk.pl 

Overview

Biologia sądowa jest nowo utworzonym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Celem realizacji programu kształcenia jest przygotowanie specjalistów gotowych do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, współpracy z pracownikami administracji sądowej i wydziałów kryminalnych oraz prawnikami. W czasie studiów studenci:

ugruntują wiedzę ogólnobiologiczną, zapoznają się ze złożonością problemów związanych z wykonywaniem ekspertyz sądowych, poznają metody analizy materiału biologicznego wykorzystywane przy sporządzaniu ekspertyz sądowych, stają się świadomi ryzyka i ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych, posiądą umiejętność prowadzenia dyskusji i negocjacji, zdolnego do realizacji praktycznych, standardowych zadań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych.
Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States