Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

MagisterGospodarka przestrzenna i geozarządzanie

Tuition fee Polish Zloty 2,900 per semester
Application fee Polish Zloty 85 one-time
More information

geo.umk.pl 

Overview

Celem kształcenia na kierunku studiów gospodarka przestrzenna i geozarządzanie jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozwoju przestrzennego poziomu regionalnego i lokalnego, dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej), instytucji pozarządowych oraz gospodarki w zakresie polityki i planowania przestrzennego oraz ochrony i zarządzania przestrzenią.

Kierunek gospodarka przestrzenna oferuje studentom nowoczesne interdyscyplinarne studia magisterskie, łączące wiedzę teoretyczną i praktyczną z czterech obszarów kształcenia. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z zakresu gospodarki przestrzennej, geografii, architektury i urbanistyki, ekonomii i zarządzania, z udziałem praktyków i pracowników instytucji samorządowych. Duża ilość zajęć praktycznych – ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów, ćwiczeń terenowych oraz praktyk, gwarantuje zdobycie umiejętności wysoko cenionych i poszukiwanych na rynku pracy. Absolwenci będą przygotowani do skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów pojawiających się na styku procesów gospodarczych i społecznych w różnych skalach przestrzennych. Program studiów uwzględnia potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania instytucji samorządowych i państwowych, tworzących i zarządzających infrastrukturą społeczno-gospodarczą regionu oraz kraju.

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States