Logo of Nicolaus Copernicus University in Torun

InżynierInformatyka

Tuition fee PLN2,700 per semester
Application fee PLN85 one-time
More information

mat.umk.pl 

Overview

Studia nastawione są praktykę i kształcenie kompetencji potrzebnych w pracy inżyniera informatyka:

podstaw techniki mikroprocesorowej, elektroniki i miernictwa komputerowego praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi projektowania i implementowania baz danych programowania w językach i środowiskach stosowanych w praktyce informatycznej administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi

Do wyboru są trzy ścieżki kształcenia:

programista systemów biznesowych i webowych programista aplikacji mobilnych administrator systemów sieciowych

Zaliczenie części przedmiotów zakłada realizację konkretnych projektów, także zespołowych.

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States

Apply now! Academic year 2020/21
Application period has ended
Studies commence
Oct 13, 2020

Application deadlines apply to citizens of: United States